Kancelara prowadzi pomoc prawną w zakresie:

• stałej obsługi prawnej
• obsługi prawnej podmiotów gospodarczych
• prowadzenia spraw na zlecenie obrony w sprawach karnych
• obrony w sprawach karnych gospodarczych
• reprezentacji przed sądami w sprawach karnych gospodarczych
• reprezentacji przed sądami w sprawach cywilnych
• prowadzenia spraw podatkowych
• dochodzenia odszkodowań
• dochodzenia należności w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych
• spraw cywilnych
• spraw rodzinnych i spadkowych
• prawa rzeczowego
• pomoc prawna w zakresie nieruchomości
• pomoc prawna w sprawach z zakresu prawa bankowego
• obsługa prawna spółek – Kodeks spółek handlowych
• prawa spółek
• prawa własności intelektualnej (IP)
• prawa autorskiego
• analizy sytuacji finansowej kontrahentów
• badania powiązań kapitałowych
• dochodzenia wierzytelności
• prowadzenie spraw administracyjnych przed sądami i urzędami